Moderní architektura,
velmi úsporná budova

U každé budovy je vždy dobré sledovat náklady za vlastní nájem, ale také náklady za vlastní provoz.
Náklady za energie a služby totiž dosahují 30% až 60% nákladů za nájem a mohou se tedy výrazně lišit. Naše budova má zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy a patří mezi Velmi úsporné budovy – B a patří také v tomto hledisku mezi nejlepší kancelářské budovy v Pardubicích.

Stavba roku 2010 v České republice

Stavbu Pardubického kraje 2011

Technické vybavení

Vytápění

Zdrojem tepla je centrální zásobování teplem. Uvnitř budovy je vytápění provedeno jako podlahové a dotápění vybraných prostor je realizováno pomocí stropních fan-coilů. Výsledkem jsou ekonomicky a provozně velmi příznivé náklady na vytápění objektu.

Chlazení

Absorpční jednotka využívá centrálně dodávané teplo, které je zdrojem chladu pro absorpční jednotku s chladící věží. Vlastní chlazení místností je realizováno pomocí stropních fan-coilů. Výsledkem jsou ekonomicky a provozně velmi příznivé náklady na chlazení objektu.

Slaboproudé rozvody

Objekt je zajištěn EPS, EZS a sledován kamerovým systémem. V objektu jsou kompletní rozvody strukturované kabeláže. JEdnotlivé objekty jsou propojeny optickými kabely. Přístup do objektu je zajištěn pomocí kartového systému a součástí vybavení objektu je EIB – inteligentní řízení objektu vč. příslušného systému měření a regulace.

Silnoproudé rozvody

Jsou realizovány v souladu s vysokými požadavky na vybavení celého areálu.

Rozvody vody

Z ekonomických důvodů je pro WC využívána užitková voda.

Kanalizace

Do městské kanalizace je odváděna pouze splašková kanalizace. Dešťová kanalizace je odvedena vlastním kanalizačním řadem do vodoteče.

+ Prosklená fasáda

+ Venkovní žaluzie

+ Nerezové výtahy

+ Podlahové krytiny

Přesvědčte
se na vlastní oči

Administrativní centrum je umístěno v klidové
části města Pardubice cca 800 m od středu města.
V bezprostřední blízkosti také naleznete fotbalové
hřiště, park nebo nemocnici.

Zobrazit kontakt